PAKIET ZŁOTY – WYŁĄCZNOŚĆ SPONSORSKA „OFICJALNY SPONSOR”– wartość: 30.000.- zł


W ramach pakietu zapewniamy:
• Logotyp Sponsora umieszczony na koszulkach uczestników wyprawy jako oficjalny sponsor
• Logotyp Sponsora umieszczony na odzieży oraz sprzęcie wyprawowym
• Logotyp Sponsora, nazwa sponsora lub marki produktu przy oficjalnej nazwie wyprawy
• Informacja o oficjalnym sponsorze we wszystkich materiałach przesyłanych do mediów
• Reklama sponsora na stronie internetowej Stowarzyszenia – www.zdobywcygórskichszczytów.pl
• Logotyp Sponsora, nazwa sponsora lub marki produktu na materiałach reklamowych podczas udziału w prelekcjach, eventach, spotkaniach, forach
• Logotyp Sponsora, reklama sponsora na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych – www.facebook.com/StowarzyszenieZdobywcyGorskichSzczytow
• Prawo do wykorzystania materiałów foto oraz video z wyprawy
• Prawo do wykorzystania logo stowarzyszenia w celach marketingowych
• Prawo do wykorzystania wizerunku uczestników wyprawy w materiałach reklamowych
• Darmowe zajęcia dla dzieci Państwa pracowników
• Umieszczenie logotypu Sponsora na imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
• Certyfikat pamiątkowy potwierdzający status firmy wspierającej Stowarzyszenie Zdobywcy Górskich Szczytów
• inne działania komunikacyjne uzgodnione indywidualnie


PAKIET – SREBRNY wartość: 15.000.- zł


– firma występuje jako sponsor strategiczny imprezy
wskazania reklamowe są ustalane indywidualnie i dobierane do strategii komunikacyjnej firmy.


PAKIET – BRĄZOWY wartość: 8.000,- zł + wsparcie produktowe


– firma występuje jako sponsor
wskazania reklamowe są ustalane indywidualnie i dobierane do strategii komunikacyjnej firmy


PAKIET – SPONSOR wartość: 5.000.-zł + wsparcie produktowe


– firma występuje jako sponsor imprezy
wskazania reklamowe są ustalane indywidualnie i dobierane do strategii komunikacyjnej firmy


PAKIET – PARTNER wartość: ustalana indywidualnie + wsparcie produktowe.


oraz wszelkie inne formy które Państwo wymyślą !
Podczas każdego dotychczasowego wyjazdu z dumą reprezentowaliśmy naszych sponsorów